Slides Dynastar SL 158, 165, 173cm R 12-14 kaina 245€